Avloppsrengöring Stockholm

Avloppsrengöring: Vattnet i duschen eller diskhon tappar inte längre ordentligt eftersom avloppet är blockerat? Kranen droppar ibland? Slöseri du med flera liter vatten om dagen? Det finns bara en lösning för detta: tömningsrengöring med din rörrensare i Stockholm och omgivningen. Kontakta oss som din rörmokare idag!

Pålitlig avloppsrengöring Stockholm

Tyvärr är blockerade avlopp inte längre ovanliga i dessa dagar. Hår, fett eller biologiska ämnen orsakar avlagringar att byggas upp i rören, vilket gör att rören blockeras. Vattnet rinner inte igenom ordentligt? Ge första hjälpen genom att ringa oss som rörmokare. Vi tar hand om de igensatta rören med professionell rörrengöring.

Röret igensatt – vad nu?

I många fall kan du först försöka rensa förstoppningen själv. Till exempel genom att försöka ”spola bort” stoppet. För detta är avloppet stängs och området fylls med varmt vatten. När poolen är fylld dras proppen. Detta skapar så mycket tryck att små blockeringar frigörs.
Avloppsrengöring är emellertid vanligtvis en mer komplex fråga, för vilken den kräver erfaren och utbildad specialistpersonal, liksom nödvändig utrustning för att lösa blockeringen.

Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm!