Avloppsrengöring

Avloppsrengöring är rengöring av avloppsrör och avlopp samt avloppsaxlar. Rengöringen utförs vanligtvis med maskin, men detta beror helt på rördiametern och graden av tilltäppning. Blockeringen avlägsnas helt genom högt tryck. Avloppsrengöring är nödvändig för att säkerställa korrekt flöde av huvudrören, eftersom mycket smuts tränger in i dem genom avlopp, avloppsrör och avloppsaxlar.

Värdehållning genom avloppsrengöring

Rengöring av rör och avlopp handlar inte bara om renhet och hygien, värdena av rören spelar också en viktig roll här. Detta kräver regelbunden rörrengöring. Korrekt underhåll förlänger också rörens livslängd. Avloppsrengöring är därför inte bara viktigt för att säkerställa vattenkvaliteten och smidigt ”flöde”, utan också för att garantera rörens livslängd.

Avlopps- och rörrengöring med rörläkaren

Den nödvändiga utrustningen för avloppsrengöring är naturligtvis A&O för en snabb och smidig process. Beroende på typ och storlek på blockering eller förorening används olika munstyckssystem. Dessutom har vi specialutbildade anställda och olika fordon för att ta hand om varje ärende. På detta sätt kan vi inte bara utesluta linskador utan också garantera maximal rengöringsprestanda.

Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm!