Renovering av avlopp

Efter att en avloppsinspektion genomförts kan man säga om en avloppsreparation är nödvändig. Vad gör man om det finns sprickor i kanalerna? För att hindra att vatten tränger in är inlinerprocessen den optimala lösningen för långa sprickor i kanaler. Speciellt när en stor del av ett underjordiskt rör eller avlopp behöver renoveras.
I inlinerprocessen inverteras en polyester-nålfiltsslang in i den skadade ledningen. Materialet härdas av varmt vatten och inlinerna fastnar på det defekta röret inom bara fem till sex timmar.

Fördelar med renovering av avlopp

En stor fördel med denna avloppsrehabiliteringsprocess är att inga diken behöver grävas.
Partliner-metoden har bevisat sig när det gäller lokala skador på linjesektioner. Den tätar korta sprickor, läckta ärmar eller hål. I princip går Partliner-processen som Inliner-processen, men den används bara på den skadade punkten.

Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm