Stopp i rören?

En mardröm för många: avloppet i köket eller badrummet är blockerat och du kan varken skölja eller rinna i vattnet. Så du är nu hindrad från att göra dina privata affärer? Detta kan undvikas genom regelbundet underhåll och inspektion av avloppsrören. Tack vare den senaste tekniken och specialkameror kan stora skador och blockeringar upptäckas i ett tidigt skede och därmed undvikas.

Rör igensatt?

Vi märker det direkt när vattnet inte längre rinner ordentligt, eftersom hår, matrester eller annan smuts samlas i rören. Kemiska eller naturliga medel eller en sugkopp kan ge första hjälpen, men en gradvis avsättning i lera eller plaströr är en naturlig process. Ändå undviker det vår uppfattning, enligt mottot: ur synen, ur sinnet. Om det går så långt att röret är blockerat, vattnet inte längre rinner ut och dina rengöringsmedel inte hjälper heller, är överraskningen stor. Ändå är det viktigt att agera snabbt, för idag är du helt enkelt beroende av vattenflöde och avrinning. Ändå har inte alla en platt sugpump eller andra tekniska medel finns tillgängliga för att kontrollera rören och ta bort blockeringen. Det är här vi kommer in.

Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm!