Vad ska jag göra om badrummet är igensatt?

Det finns olika avlopp i badrummet som kan täppas till. Dessa inkluderar badkarets golvbrunn, duschbrunnens avlopp, diskbänken och toaletten. Var och en av dessa avlopp kan täppas till med olika material och var och en av dessa avlopp kan rengöras på olika sätt.
Om badrummet är igensatt finns det olika sätt att rengöra det så att vattnet kan rinna bort.

Om badrummet är igensatt finns det ett alternativ med olika avloppsrengöringsmedel. Vi rekommenderar denna i respektive avlopp – speciellt för respektive avlopp och rörtyp. Vätskan fuktas då med vatten och nu måste den agera. Beroende på graden av stopp kan du låta den verka i några timmar eller hela natten. Sedan spolas vätskan ner. Om denna process inte har fungerat hundra procent bör den upprepas. Denna metod är särskilt lämplig för lättare förstoppning. Det bör också noteras att de flesta rörrengörare inte är lämpliga för toaletten. Försiktighet bör iakttas vid köp av rörrengörare. Det finns många produkter som varken håller miljövänliga- eller helso-standarden.

När badrummet är igensatt finns det olika sätt att se vad det kan vara. De flesta är inte helt säkra på toaletten i synnerhet. Som ett tips bör endast toalettpapper spolas ner i toaletten, andra papper som kökspapper eller tamponger löses inte upp och kan täppa till avloppet som ett resultat. Likaså större köksavfall. Om toaletten är igensatt kan ett speciellt rengöringsmedel testas. En spiral kan dock också vara mer effektiv. När det gäller toaletten bör detta dock göras av proffs, eftersom något snabbt kan brytas på toaletten. Om du behöver en professionell rörmokare i Stockholm så kan du kontakta oss!
En billig och snabb lösning för toaletten kan också vara en enkel plastflaska. Plastflaskan ska vara lika stor som toalettens avlopp. Skär då av plastflaskans botten och använd flaskan som en avloppsrensare. In och ut igen och igen. Blockeringen kan snabbt frigöras genom övertrycket.

I händelse av blockering i handfat eller dusch kan en spiral från en specialiserad återförsäljare användas förutom rörrengöraren. Detta kan återanvändas och är inte särskilt dyrt. Spiralen förs in i röret och roteras sedan. Låt sedan vattnet rinna in igen och igen tills blockeringen har lösts.

Det finns flera sätt att fixa ett igensatt badrum och rensa avloppet. I händelse av tvivel och mycket envisa blockeringar, bör en rörmokare tas in för att sköta blockeringen istället. Det finns annars stor risk att något går sönder. I många fall kan det vara mycket dyrare än att kräva en professionell. Kontakta oss som din rörmokare i Stockholm!